Wpis na blogu utworzony przez Grzegorz Pawlak

Napisane przez: Grzegorz Pawlak (niedziela, 12 kwietnia 2020, 19:10)
Wpis widoczny dla wszystkich na świecie

Początek kursu: 12.04.2024 (6.04 - tydzień zerowy)

Zakończenie kursu: 29.06.2024

Zapraszamy na zdalny kurs „METEOROLOGIA DLA WODNIAKÓW” prowadzony przez doświadczonego meteorologa Macieja Ostrowskiego, w przeszłości oficera służby meteo lotnictwa wojskowego, obecnie dydaktyka, eksperta PKBWL oraz biegłego sądowego. Ponadto prowadzący posiada wieloletnie, znaczne doświadczenie żeglarskie, między innymi był uczestnikiem pierwszej polskiej wyprawy na Antarktydę w 1976 roku, zakładał tam stację PAN im. Arctowskiego. Jest instruktorem żeglarstwa, autorem wielu artykułów publikowanych w Magazynie Żeglarzy-Jachting oraz regularnych komentarzy do prognoz numerycznych ICM Uniwersytetu Warszawskiego (www.meteo.pl). Od wielu lat współpracuje z Kapitanem Krzysztofem Baranowskim w organizacji Szkół pod Żaglami w edycji XXI wieku. W kolejnych sześciu rejsach był oficerem, meteorologiem i nauczycielem, pozostałe dwa prowadził jako router przez Morze Północne, Szetlandy i Atlantyk.

Zdecydowaliśmy się na prowadzenie kursu aby dać uczestnikom szanse nauczenia się jakich informacji o pogodzie należy szukać, gdzie je znaleźć, jak prawidłowo analizować pozyskane materiały i obrazy oraz gdzie znaleźć rzetelne prognozy dopasowane do potrzeb. Innymi słowy jak poruszać się z gąszczu ogromnej ilości informacji meteo  dostępnych w sieci WWW, a z drugiej strony nie popaść w pułapkę słabej jakości informacji o pogodzie w mediach i wielotematycznych serwisach internetowych oraz spłycania i trywializowania informacji.

  
   


Kurs trwać będzie 10 tygodni obejmie okres wiosny i wczesnego oraz pełnego lata. Pokażemy typowe procesy synoptyczne i typy pogody charakterystyczne dla tych pór roku oraz przypadki odstępstw od normy. Mamy nadzieję, że wzbudzone zainteresowanie pogodą pozwoli uczestnikom kursu na samodzielne zdobywanie informacji w kolejnych porach roku.

Platforma internetowa MOODLE, na której odbywa się kurs jest dostępna dla każdego zainteresowanego problematyką zmienności pogody i jej prognozowaniem, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb wodniaków – zarówno żeglarzy pełnomorskich, jeziorowych, kajakarzy czy też kajtowców. Ponadto zapewnia naprawdę wszechstronny kontakt i możliwość rzetelnego wchłonięcia wiedzy. Jednocześnie umożliwi zawarcie znajomości pomiędzy uczestnikami kursu, jakże przydatnych w Waszych aktywnościach. 


Poza standardowymi wykładami i pytaniami kontrolnymi do nich (w postaci trzech testów)  uczestnicy będą mieli do wykonania trzy zadania indywidualne - na przykład rozpoznawania chmur i zjawisk oraz dwa zadania załogowe, w tym samodzielne formułowanie precyzyjnych prognoz na podróż różnymi środkami transportu po Europie. Wszystkie aktywności są oceniane punktowo, zdobywane punkty sumują się i mówią o zaangażowaniu się w proces nauczania. 


Z poprzednich kursów wiemy, że czasochłonność nauki zdalnej należy oceniać na godzinę dziennie, oczywiście ten czas można rozłożyć nierównomiernie, choć nie warto tworzyć zaległości. Ważnym elementem kursu jest możliwość swobodnej dyskusji na forum ogólnym i forach grup, przesyłania swoich spostrzeżeń i otrzymywania wnikliwych komentarzy prowadzących. Uzupełnieniem tego materiału będą także artykuły w postaci pdf dotyczące meteorologii, zamieszczane w „Jachtingu’ w poprzednich latach. 

Interesują nas osoby posiadające już doświadczenie i obycie w hobbystycznym czy zawodowym uprawianiu turystyki i rekreacji zawiązanej z wodą - zarówno jeziorami i rzekami jak i morzami i oceanami, nie jest to kurs dla wodniackich „żółtodziobów”. W czasach łatwego dostępu do informacji łatwo stać się jej bezrefleksyjnym konsumentem - nie inaczej jest w przypadku informacji meteo. Choć obecne prognozy są coraz dokładniejsze, wciąż często zdarza się, że pogoda potrafi nas zaskoczyć. Konsekwencje takich niespodzianek mogą mieć dramatyczne skutki, szczególnie w środowisku morskim. 

Aby tego uniknąć warto poznać prawa rządzące atmosferą – żyjemy bowiem w klimacie umiarkowanym, ale o nieumiarkowanych zmianach pogody……  Z A P R A S Z A M Y  NA  KURS

Cena kursu: 890 zł

Nie czekaj - zrób dwa kroki:

- zarejestruj darmowe konto na portalu

- zapisz się na kurs.

Program kursu (tygodnie)

 1. Tworzenie danych meteorologicznych i ich zbieranie, formy zobrazowania. Mapy, diagramy, profile, zobrazowania, komputerowe, dostęp do informacji meteorologicznych poprzez strony www. Oczekiwania pogodowe przy aktywnościach na wodzie. Budowa i skład atmosfery. Bilans energetyczny. 
 2. Stratyfikacja i równowaga atmosfery, woda w atmosferze. Powstawanie, rozwój i rozpoznawanie chmur. Chmury konwekcyjne i związane z nimi niebezpieczne zjawiska. Rodzaje chmur a występujące opady przelotne lub ciągłe.
 3. Ruch w atmosferze. Pole ciśnienia, wyże i niże. Powiązanie pola ciśnienia z polem wiatru, wiatr uwarunkowany synoptycznie i lokalnie.  Ogólna cyrkulacja atmosfery, strefy klimatyczne globu. Masy powietrza. 
 4. Tworzenie się układów ciśnienia (niżów i wyżów atmosferycznych), centra działania atmosfery. Front polarny, prąd strumieniowy. Fronty atmosferyczne. Zjawiska na poszczególnych typach frontów i ich oddziaływanie na aktywności na wodzie.
 5. Dobowy cykl zmienności warunków meteorologicznych: warstwa graniczna, rola inwersji, temperatura maksymalna i minimalna, wilgotność i widzialność. Zmienność pogody w strefie klimatycznej umiarkowanych szerokości geograficznych wiosną i latem. Ekstremalne zjawiska pogodowe w obszarze mórz Europy i wschodniego Atlantyku. 
 6. Warunki pogodowe w ciepłej porze roku w układach wyżowych oraz w niżach poza strefami frontowymi. Specyficzne, zależne od sezonu warunki pogodowe w Polsce, w szczególności na Pojezierzach i wybrzeżu latem; 
 7. Satelity meteorologiczne – podstawy działania. Rozpoznawanie systemów synoptycznych i chmur na zdjęciach satelitarnych. Radary meteorologiczne – podstawy działania. Rozpoznawanie systemów małej skali i konwekcyjnych przez radary.
 8. Zjawiska w strefie przybrzeżnej spowodowane dobową zmiennością pogód wewnątrz masy powietrza. Przykłady rozpoznawania chmur i zjawisk lokalnych w strefie przybrzeżnej i na pełnym morzu
 9. Systemy obliczeń prognostycznych – modele globalne, mezoskalowe i lokalne. Mapy prognoz, linii prądu, meteorogramy. 
 10. Dokładność prognoz numerycznych w porównaniu z innymi typami prognoz, zadanie praktyczne porównania prognoz dla urozmaiconego terenu wyspiarskiego 
 11. Zakończenie kursu, prezentacja projektów końcowych, ocena uczestników kursu


Kadra kursu

ppłk rez. mgr inż. MACIEJ OSTROWSKI

Doświadczony meteorolog lotniczy, były kierownik Centralnego Biura Meteo lotnictwa wojskowego. Po zakończeniu służby wojskowej poświęcił się dydaktyce i popularyzacji wiedzy w obszarze meteorologii, od 1997 kilka razy w tygodniu publikuje komentarz do numerycznych prognoz pogody ICM UW. Autor podręcznika „Meteorologia dla lotnictwa sportowego” (1999, 2004) i blisko stu artykułów popularyzatorskich. Prowadził szkolenie e-learningowe z meteorologii w ramach  COME UW, jest ekspertem Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, a także instruktorem i znanym meteorologiem żeglarskim.

kpt.j. GRZEGORZ PAWLAK

Kapitan jachtowy i motorowodny. Zajmuje się morską nawigacją elektroniczną. Jest autorem polskiej wersji oprogramowania nawigacyjnego MaxSea TimeZero (Złoty Medal BoatShow w Poznaniu 2010). Autor książki „Morska nawigacja elektroniczna w praktyce” Poznań, 2011 (Nominacja do Nagrody im. Leonida Teligi - 2012). Współpracownik magazynu „Jachting” - pisze na temat nawigacji i elektroniki jachtowej. Prowadzi szkolenia i warsztaty praktyczne z nawigacji elektronicznej 

[ Zmodyfikowano: sobota, 16 marca 2024, 15:08 ]